Βεβαίωση Βάπτισης

Για την έκδοση ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Βάπτισης:

α) Επιλέξτε «Αποδέχομαι τα παραπάνω και επιθυμώ να υποβάλω Αίτηση», και στην συνέχεια «Νέα Αίτηση».

β) Στην οθόνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που θα εμφανιστεί, εισάγετε τους κωδικούς σας του taxisnet.

γ) Στην επόμενη οθόνη συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται και 

δ) Επιλέξτε «Υποβολή».

Εντός τριών ημερών θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά για την παραλαβή της Βεβαίωσης Βάπτισης.