Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Τα κάτωθι έργα έχουν υλοποιηθεί στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί