ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Προσκλήσεις - Αιτήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Πίνακες εισαχθέντων - Προγράμματα 2014-2015
1 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: « Σύγχρονες ποιμαντικές προσεγγίσεις των προβλημάτων του γάμου και της οικογένειας»
2 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Ποιμαντική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου στη σύγχρονη πραγματικότητα»
3 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους πενθούντες»
4 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους νοσούντες και τους οικείους τους»
5 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με βάση τα θεολογικά κείμενα»
6 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Σύγχρονες ποιμαντικές προσεγγίσεις των προβλημάτων του γάμου και της οικογένειας»
7 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Ποιμαντική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου στη σύγχρονη πραγματικότητα»
8 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους Πενθούντες»
9 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους νοσούντες και τους οικείους τους»
10 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:«Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με βάση τα Θεολογικά κείμενα»
Πίνακες εισαχθέντων - Προγράμματα 2013-2014
1 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με βάση τα θεολογικά κείμενα»
2 Πρόγραμμα – Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους νοσούντες και τους οικείους τους
3 Πρόγραμμα – Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους πενθούντες
4 Πρόγραμμα – Ποιμαντική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου στη σύγχρονη πραγματικότητα
5 Πρόγραμμα – Σύγχρονες Ποιμαντικές προσεγγίσεις των προβλημάτων του γάμου και της οικογένειας
6 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με θέμα την ειρήνη και την αλληλεγγύη»
7 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με βάση τα θεολογικά κείμενα»
8 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους νοσούντες και τους οικείους τους»
9 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης στους πενθούντες»
10 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Ποιμαντική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου στη σύγχρονη πραγματικότητα»
11 Τμήματα στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: « Σύγχρονες ποιμαντικές προσεγγίσεις των προβλημάτων του γάμου και της οικογένειας»
12 Πίνακας εισαχθέντων στο Μητρώο εκπαιδευτικών του Ι.Π.Ε.