Άγ. Αντώνιος Άνω Πατησίων

Ηρακλείου 112,
111 42 Αθήνα
Τηλ.: 210.2922.502

Εφημέριοι

Καλογήρου Ειρηναίος (ΠΕ)

Λινός Σταύρος (ΔΕ)

Μπίμπας Δημήτριος* (ΔΕ)

Σαρμάνης Ευτύχ. (ΠΕ)

Καβρουλάκης Εμ. (συν/χος) (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)