Άγ. Απόστολοι Τζιτζιφιών Καλλιθέας

Αγ. Αποστόλων 5,
176 75  Καλλιθέα
Τηλ.: 210.9422.021

Εφημέριοι

Καρβούνης Δημήτριος (ΔΕ)

Αντωνίου Ιωάννης (ΔΕ)

Γρηγοράκης Θεόδωρος* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)