Άγ. Ιωάννης Ταύρου

Ταύρου 8,
177 78 Ταύρος
Τηλ.: 210.4836.377

Εφημέριοι

Ταμπακόπουλος Χριστόδουλος (ΠΕ)

Γκουμούτσης Νικηφόρος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)