Άγ. Κωνσταντίνος & Ελένη Δήμου Αγ. Δημητρίου

Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 51,
173 42 Άγ. Δημήτριος
Τηλ.: 210.9910.331

Εφημέριοι

Υφαντής Βασίλειος (ΠΕ)

Δίρλας Έμμ.* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)