Άγ. Κωνσταντίνος & Ελένη Ηλιουπόλεως

Αγ. Κωνσταντίνου 10,
163 46 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210.9712.254

Εφημέριοι

Χαμαράκης Διονύσιος (ΠΕ)

Σερέτης Δωρόθεος (ΔΕ)

Παπαθωμάς Γρηγόριος (ΠΕ)

Παγανός Φίλιππος (ΔΕ)

Χριστοδούλου Σωτήριος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)