Άγ. Κωνσταντίνος & Ελένη Κολωνού

Λ. Λένορμαν 140,
104 44 Αθήνα
Τηλ.: 210.5132.669

Εφημέριοι

Φιλίππου Κλήμης (ΔΕ)

Κουκουλής Μενέλαος (ΠΕ)

Μαυρομάτης Νικ.* (ΤΕ)

Γαλαριώτης Νεκτ., Διάκ. (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)