Άγ. Νικόλαος Πευκακίων

Ασκληπιού 38,
106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210.3612.449

Εφημέριοι

Βολουδάκης Βασίλειος (ΠΕ)

Φρατσέας Ηλίας (ΠΕ)

Γρίβας Πασχάλης (ΠΕ)

Χάας Γεώργιος (ΠΕ)

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ* (ΤΕ)

Ἀποστόλου Ἀστέριος * , Διάκ. (ΔΕ)

Γιαννόπουλος Αθανάσιος * (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)