Άγ. Νικόλαος Ραγκαβά

Πρυτανείου 1,
105 56 Αθήνα
Τηλ.: 210.3228.193

Εφημέριοι

Μάνδαλος Νεόφυτος (ΠΕ)

Παπανικολάου Σιλουανός (ΠΕ)

Δρογγίτης Ιωάννης* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)