Άγ. Πολύκαρπος Βοτανικού

Αγ. Πολυκάρπου 50,
118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210.3424.601

Εφημέριοι

Νικολαΐδης Φιλάρετος (ΔΕ)

Λιατσής Χρήστος (ΠΕ)

Σάλτας Ευλόγιος* (ΔΕ)

Κριαρής Ἰωάν.* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)