Άγ. Θωμάς Άνω Κυψέλης

Καρτερίας 11,
113 64 Αθήνα
Τηλ./FAX: 210.8655.230

Εφημέριοι

Μάλλιος Νεκτάριος (ΠΕ)

Τσάλα Θεότιμος (ΠΕ)

Κωνσταντινίδης Ν.* (άμισθ.) (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)