Αποφάσεις Αρχιεπισκόπου

Αποφάσεις Μακαριωτάτου ορισμού Αξιολογητών 2019
Συγκρότηση Δ.Σ. ΚΕΣΟ
Απόφαση Μακαριωτάτου για την αξιολόγηση των Κληρικών της Ι.Α.Α.
Απόφαση Μακαριωτάτου για την αξιολόγηση των λαικών στελεχών της Ι.Α.Α.