Αποφάσεις Αρχιεπισκόπου

Γραμματεία Καταπολέμησης Ανθρωπιστικής Κρίσης
Συγκρότηση Δ.Σ. ΚΕΣΟ
Απόφαση Μακαριωτάτου για την αξιολόγηση των Κληρικών της Ι.Α.Α.
Απόφαση Μακαριωτάτου για την αξιολόγηση των λαικών στελεχών της Ι.Α.Α.
Αναγνώρισις συστάσεως Ενοριών, Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων της Ι.Α.Α.