Παραστάσεις Κληρικών Μ. Παρασκευής και Εσπερινού Αγάπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 32 – Σύναξη και συζήτηση για την οργάνωση των Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 31 – Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης «ΑΤΛΑΣ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 30 – Δίσκος υπέρ του Ιδρύματος Κ.Α.Δ.Α. «Δάμαρις»

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 29 – Δίσκος συμπαραστάσεως της Ιεράς Μονής Σινά και του Παναγίου Τάφου

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 28 – Δίσκος υπέρ του Ιδρύματος Νεότητας

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 27 – Συμβάσεις Κοινωνικού Μερίσματος

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 26 – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας