Άδεια Γάμου

Προκειμένου να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου απαιτούνται τα εξής:

  1. Πιστοποιητικά Αγαμίας των μελλόνυμφων από την Ενορία της κατοικίας των τελευταίων 3 ετών.
  2. Παράβολο από Δ.Ο.Υ για άδεια γάμου.
  3. Δημοσίευση αναγγελίας του γάμου σε τοπική εφημερίδα (δεν απαιτείται αν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος)

Για τις ειδικές περιπτώσεις και άλλες διατάξεις, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα και στην ενότητα "Πληροφόρηση".