Άδεια Γάμου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ορθή λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών χρησιμοποιείτε τον περιηγητή Mozilla Firefox

Προκειμένου να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου απαιτούνται τα εξής:

  1. Πιστοποιητικά Αγαμίας των μελλόνυμφων από την Ενορία της κατοικίας των τελευταίων 3 ετών.
  2. Παράβολο από Δ.Ο.Υ για άδεια γάμου.
  3. Δημοσίευση αναγγελίας του γάμου σε τοπική εφημερίδα (δεν απαιτείται αν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος)

Για τις ειδικές περιπτώσεις και άλλες διατάξεις, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα και στην ενότητα "Πληροφόρηση".