Άγ. Αιμιλιανός Λόφου Σκουζέ

Άγ. Αιμιλιανός Λόφου Σκουζέ

Αθαμανίας 17,
104 44  Αθήνα
Τηλ.: 210.5129.091

Εφημέριοι

Αργυρόπουλος Νικόλαος (ΤΕ)

Σάντου Κων/νος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)