Άγ. Ανδρέας Άνω Πατησίων

 Άγ. Ανδρέας Άνω Πατησίων

Ωρωπού και Τεώ,
111 42  Αθήνα
Τηλ.: 210.2914.686
FAX: 210.2133.392

Εφημέριοι

Σαρμάνης Ευτύχιος (ΠΕ)

Παπαβαρσάμης Βασίλειος (ΠΕ)

Κανελλόπουλος Θεόδ. (ΠΕ)

Ασημακόπουλος Αγάπιος* (ΥΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

http://agiosandreasanopatision.gr/