Άγ. Ανδρέας Κάτω Πατησίων

 Άγ. Ανδρέας Κάτω Πατησίων

Γιάνναρη 24,
104 45 Aθήνα
Τηλ.: 210.8323.193
FAX: 210.8323.122

Εφημέριοι

Ρονιώτης Αθανάσιος (ΠΕ)

Παπαδημητρίου  Χαρίτων (ΠΕ)

Μοράρου Συμεών*(ΠΕ)

Κανάκης Γεώργιος*(ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)