Άγ. Ανδρέας Πετραλώνων

Άγ. Ανδρέας Πετραλώνων

Δημοφώντος 121,
118 52 Αθήνα
Τηλ.: 210.3464.105

Εφημέριοι

Ιωάννου Σιλουανός (ΠΕ)

Κουστένης Ανανίας (ΠΕ)

Ραουνάς Νεόφυτος* (ΠΕ)

 

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)