Αγ. Άννα Περιβολίων

 Αγ. Άννα Περιβολίων

Αγ. Άννης 10,
177 78 Ταύρος
Τηλ.: 210.3467.868

Εφημέριοι

Οικονομίδης Σπυρίδων (ΠΕ)

Σονίδης Αναστ.* (ΠΕ)

Ζιάγκος Ιωάννης (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)