Άγ. Αντώνιος Άνω Πατησίων

 Άγ. Αντώνιος Άνω Πατησίων

Ηρακλείου 104,
111 42 Αθήνα
Τηλ.: 210.2922.502

Εφημέριοι

Αλεξανδράκης Θεολόγος (ΠΕ)

Λινός Σταύρος (ΔΕ)

Μπίμπας Δημήτριος (ΔΕ)*

(* αποσπασμένος στο Β' Νεκροταφείο)

Ιστοσελίδα :http://www.agios-antonios.gr