Άγ. Απόστολοι Βριλησσίων

 Άγ. Απόστολοι Βριλησσίων

Ροδόπης 20Α,
152 35    Βριλήσσια
Τηλ.: 210.6132.281

Εφημέριοι

Κόντας Νικολ.(ΠΕ)

Τσαπαρίκος Ιωάννης (ΠΕ)

Γαζέτας Ιωάννης (ΠΕ)

Κωνσταντόπουλος Θεόδ. (ΠΕ)

Καψής Στάχυς* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)