Άγ. Αρτέμιος Οδού Φιλολάου Παγκρατίου

 Άγ. Αρτέμιος Οδού Φιλολάου Παγκρατίου

Φιλολάου 165,
116 32  Αθήνα
Τηλ.: 210.7514.125
FAX: 210.7017.177

Εφημέριοι

 

Σαξαμπάνης Ιγνάτιος (ΠΕ)

Δοντάς Νεόφυτος (ΠΕ)

Γιαννόπουλος Δημήτριος (ΠΕ)

Τσαπάρας Γεώργιος (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

agiosartemios.gr