Άγ. Δημήτριος Ομωνύμου Δήμου

 Άγ. Δημήτριος Ομωνύμου Δήμου

Πλ. Βασ. Κωνσταντίνου,
173 43 Άγ. Δημήτριος
Τηλ.: 210.9712.456

Εφημέριοι

Χάλαρης Ματθαίος (ΠΕ)

Γκέκας Λουκάς (ΠΕ)

Νικήτας Ευάγγελος (ΠΕ)

Κυριακόπουλος Γεώργιος (ΠΕ)