Άγ. Δημήτριος Όπλων Κάτω Πατησίων

Άγ. Δημήτριος Όπλων Κάτω Πατησίων

Στρατηγού Καλλάρη 57,
104 45 Αθήνα
Τηλ./FAX: 210.8315.506

Εφημέριοι

Ρούμπης Φιλούμενος (ΠΕ)

Σαλλάχ Παύλος (ΠΕ)

Βερλέκης Στέφ. (ΔΕ)

Μαμίας Αγαθάγγελος (ΔΕ)