Αγ. Ειρήνη Οδού Αιόλου

Αγ. Ειρήνη Οδού Αιόλου

Αιόλου 36,
105 60 Αθήνα
Τηλ.: 210.3226.042

Εφημέριοι

Χρυσικός Θωμάς (ΠΕ)

Γιαννακός Ἀρτέμιος  (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)