Άγ. Ευθύμιος Κυψέλης

 Άγ. Ευθύμιος Κυψέλης

Ωλένου 19,
113 62 Αθήνα
Τηλ.: 210.8216.497

Εφημέριοι

Χαβάτζας Βασίλειος (ΠΕ)

Κουτσογιάννης Σίμων 

Αργυρίου Χρύσ.* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)