Άγ. Γεώργιος Χαλανδρίου

 Άγ. Γεώργιος Χαλανδρίου

Αγ. Παρασκευής 81,
152 34 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210.6816.470

Εφημέριοι

Σοφιανός Νικόλαος (ΔΕ)

Αλεξόπουλος Στέφανος (ΠΕ)

Παπαποστόλου Χρύσανθος (ΠΕ)

Τρομπούκης Βασίλ. (ΠΕ)

Λιακόπουλος Ιωάν. (άμισθος) (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)