Άγ. Γεώργιος Χαλανδρίου

 Άγ. Γεώργιος Χαλανδρίου

Αγ. Παρασκευής 81,
152 34 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210.6816.470

Εφημέριοι

Παπαποστόλου Χρύσανθος (ΠΕ)

Τρομπούκης Βασίλ. (ΠΕ)

Λιακόπουλος Ιωάν.(ΠΕ)

Σοφιανός Νικόλαος (ΔΕ)

Αλεξόπουλος Στέφανος*(ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)