Άγ. Γεώργιος Καρύκη

 Άγ. Γεώργιος Καρύκη

Πλ. Αγ. Γεωργίου,
105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210.3226.634

Εφημέριοι

Ιωαννίδης Νικόλαος (ΠΕ)

Ατίνα Λουκάς (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)