Άγ. Γεώργιος Κυψέλης

 Άγ. Γεώργιος Κυψέλης

Πλατεία Αγίου Γεωργίου,
113 61 Αθήνα
Τηλ.: 210.8212.667 Φαξ: 210.8221.766

Εφημέριοι

Νικολάκης Φιλόθεος (ΠΕ)

Χαβάτζας Παναγιώτης (ΠΕ)

Φακιώλας Γεράσιμος (ΠΕ)

Χομπιτάκης Νικόλαος (ΤΕ)

Φαρσάτης Λάζαρος /Διάκ.

Μάστορας Παχώμιος * (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)