Άγ. Γεώργιος Ν. Ψυχικού

 Άγ. Γεώργιος Ν. Ψυχικού

Χρυσοστόμου Σμύρνης 22,
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210.6714.673

Εφημέριοι

Καρχιλάκης Νικόλαος (ΠΕ)

Μαρκούλης Βαρν. (ΠΕ)

Σταθάκης Μιχαήλ (ΠΕ)

Παιδάς Αθαν.

Σαρρής Σωτήριος* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)