Άγ. Γεώργιος Ταύρου

 Άγ. Γεώργιος Ταύρου

Σμύρνης 7,
177 78 Ταύρος
Τηλ.: 210.3468.360

Εφημέριοι

Καμπίτσης Χριστόφορος (ΠΕ)

Τέζας Δημήτριος* (ΤΕ)

Παπαδάκης Δανιήλ (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)