Άγ. Ιωάννης Γαργαρέττας

 Άγ. Ιωάννης Γαργαρέττας

Βεΐκου 17,
117 42 Αθήνα
Τηλ./FAX: 210.9232.940

 

Εφημέριοι

Παπαϊωάννου Νικόλαος (ΠΕ)

Ιωαννίδης Γεώργιος (ΤΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)