Άγ. Κωνσταντίνος Δήμου Αγ. Δημητρίου

 Άγ. Κωνσταντίνος Δήμου Αγ. Δημητρίου

Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 48,
173 42 Άγ. Δημήτριος
Τηλ.: 210.9910.331

Εφημέριοι

Υφαντής Βασίλειος (ΠΕ)

Δίρλας Έμμ. (ΠΕ)

Κωστής Χρήστος (ΤΕ)

Παπαμικρούλης Εμμ.

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)