Αγ. Μαρίνα Ιλισσίων

 Αγ. Μαρίνα Ιλισσίων

Εθν. Αντιστάσεως 29,
157 72 Ζωγράφου
Τηλ.: 210.7785.742
FAX: 210.7486.181

Εφημέριοι

Καραϊσαρίδης Κωνσταντίνος (ΠΕ)

Κουρούπης Παναγιώτης (ΠΕ)

Μούτσελος Δημήτριος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)