Αγ. Μαρίνα Θησείου

 Αγ. Μαρίνα Θησείου

Αγ. Μαρίνης 1,
118 51 Αθήνα
Τηλ.: 210.3463.783
FAX: 210.3468.630

Εφημέριοι

Βισάν Σιλουανός (ΠΕ)

Ραφτόπουλος Εὐστ. (ΠΕ)

Αυγουστίδης Αδαμ. * (ΠΕ)

Χρήστος Μανωλάς * (ΠΕ)

 

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)