Άγ. Μάρκος Ευγενικός Κάτω Πατησίων

 Άγ. Μάρκος Ευγενικός Κάτω Πατησίων

Αλεξ. Παπαναστασίου 48,
104 45 Αθήνα
Τηλ.: 210.8310.629

Εφημέριοι

Κεφαλόπουλος Κύριλλος (ΠΕ)

Μυκονιάτης  Κυρ.(ΠΕ)    

Σωτηρόπουλος Μελέτιος* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

agiosmarkoseugenikos.gr