Άγ. Νικόλαος Χαλανδρίου

Άγ. Νικόλαος Χαλανδρίου

Πλ. Ελευθερωτών,
152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210.6812.868
FAX: 210.6825.660

Εφημέριοι

Καλεώδης Πατρίκιος (ΠΕ)

Παπαποστόλου Σπυρίδων (ΠΕ)

Ευθυμίου Γεώργιος* (ΠΕ)

Πετριτσόπουλος Άγγελος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)