Αγ. Παρασκευή Ηλιουπόλεως

 Αγ. Παρασκευή Ηλιουπόλεως

Κυπρίων Ηρώων & Μαραβέλια,
163 41 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210.9922.666
FAX: 210.9910.076

Εφημέριοι

Σαββόπουλος Παναγιώτης (ΠΕ)

Σπηλιόπουλος Αθανάσιος (ΠΕ)

Παπαποστόλου Αλέξανδρος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)