Αγ. Παρασκευή Νέας Πεντέλης

Αγ. Παρασκευή Νέας Πεντέλης

Αγ. Παρασκευής 13,
152 36 Ν. Πεντέλη
Τηλ.: 210.8040.212, 210.8044.011

Εφημέριοι

Σαββάκης Ιωάννης (ΠΕ)

Τζάνης Ειρηναίος (ΤΕ)

Βερλέκης Ευάγγελος (ΔΕ)

Πετρόπουλος Πέτρος* (ΔΕ)

Σαραντίδης Αντων./Διακ*

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)