Άγ. Σάββας Βοτανικού

Άγ. Σάββας Βοτανικού

Ιερά Οδός 134,
104 47 Αθήνα
Τηλ.: 210.3468.289

Εφημέριοι

Μανδουράρης Γεώργιος (ΠΕ)

Μερτζάνης Ευστάθιος (ΠΕ)

Καλαντζής Σιλουανός* (ΔΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)