Αγ. Σκέπη Παπάγου

 Αγ. Σκέπη Παπάγου

Ιωνίας & Κύπρου,
156 69 Παπάγου
Τηλ.: 210.6510.442
FAX: 210.6535.585

Εφημέριοι

Καρσιώτης Νεκτάριος (ΠΕ)

Κωστάκης Αθανάσιος (ΠΕ)

Σκλήρης Σταμάτιος (ΠΕ)

Μπιλάλης Αντώνιος (ΠΕ)

Σιλβέστρου Γεώργιος (ΠΕ)

Πιτσουλάκης Ευάγγελος (ΠΕ)

Τάγαρης Παναγιώτης (ΔΕ)

Γκρέκας Αριστ.(ΠΕ)

 

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)