Άγ. Θεράπων Ζωγράφου

 Άγ. Θεράπων Ζωγράφου

Πλ. Αγ. Θεράποντος,
157 73 Ζωγράφου
Τηλ.: 210.7773.855
FAX: 210.7757.708

Εφημέριοι

Πανόπουλος Χαράλαμπος (ΠΕ)

Ρήγας Γεώργιος (ΤΕ)

Γεωργόπουλος Βασίλειος (ΠΕ)

Κατσίβελος Γεώργιος (ΠΕ)

Νεβσεχιρλιόγλου Παύλος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Ιστοσελίδα: http://www.ag-therapon-zografou.gr