Άγ. Θωμάς Γουδή

 Άγ. Θωμάς Γουδή

Παπαδιαμαντοπούλου 115,
115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.7771.533

Εφημέριοι

Κανάκης Ευγέν. (ΠΕ)

Κατσώνης Παναγιώτης (ΠΕ)

Μπουρλής Αλέξιος (ΤΕ)

Πανταζής Νικόλαος (ΠΕ)

Κολοβός Ισίδωρος 

Γεωργαντής Εὐστράτιος * (ΠΕ)

Μαρκαντώνης Ευάγγελος* (ΠΕ)

Κοντογιάννης Βασίλειος * (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Ιστοσελίδα: http://www.agiosthomas.gr/