Αγ. Τριάς Αμπελοκήπων

 Αγ. Τριάς Αμπελοκήπων

Λ. Κηφισίας 80,
115 26 Αθήνα
Τηλ.: 210.6927.527, 210.6993.827
FAX: 210.6980.561

Εφημέριοι

Φεργαδιώτης Χριστόδουλος (ΤΕ)

Μελισσός  Φώτιος (ΠΕ)