Άγ. Βασίλειος Δήμου Αγ. Δημητρίου

 Άγ. Βασίλειος Δήμου Αγ. Δημητρίου

Αγ. Βασιλείου 52,
173 43 Άγ. Δημήτριος
Τηλ.: 210.9717.890

Εφημέριοι

Πέτρου Αναστάσιος (ΔΕ)

Αντωνόπουλος Ηλίας (ΠΕ)

Γαροφαλάκης Ιωάννης. (ΔΕ)