Άγ. Βασίλειος οδού Μετσόβου

 Άγ. Βασίλειος οδού Μετσόβου

Μπουμπουλίνας 48,
106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210.8231.982, 210.8211.037
FAX: 210.8211.037

Εφημέριοι

Κιούσης Δωρόθεος (ΠΕ)

Δημόπουλος Χριστοφ. (ΔΕ)

Δαμασκηνός Σάββας (ΠΕ)

Φατούρος  Σωκράτης (ΔΕ)

Μουντάκης Ηλίας * (ΠΕ)

Μπιζάς Δημ./διακ.*

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)