Αγιάσμός έναρξης μαθημάτων δεξιοτήτων του Κ.Ε.Σ.Ο.

Αγιάσμός έναρξης μαθημάτων δεξιοτήτων του Κ.Ε.Σ.Ο.